.
Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. /Hans Christian Andersen/

Photo Galery
.

.
Příroda používá nekonečnou lidskou fantazii jako prostředku, aby mohla pokračovat ve své nádherné tvůrčí činnosti. /Pirandello/
.
Menu
Hlavní stránka
Galerie
Tipy na výlet
Zajímavosti
Články
Diskuse
Tapety
Odkazy
Výbava
Autor


Počet návštěv .............. .
Právě sem nahlíží ....... .
.
. .. Rekordy ze světa hmyzu
zpět do galerie Zajímavosti
. .
Věděli jste např., že:

... Třída hmyzu má kolem 1 milionu popsaných druhů. Předpokládá se rovněž, že dalších několik milionů (některé zdroje uvádí dokonce více než 10 milionů) druhů je dosud neobjeveno. Bohužel kvůli činnosti člověka a jejímu vlivu na životní prostředí mnoho z těchto druhů zmizí dříve, než je současná věda objeví a popíše.

... Hmyz obývá všechny suchozemské biotopy včetně polárních krajin, pouští, solných či jinak chemicky předimenzovaných jezer či pramenů. Jediným biotopem, který hmyz neosídlil, je oceán.

... Hmyz lze nalézt v obrovských množstvích. To se např. týká stěhovavých sarančat. Jedno takové hejno dosahovalo rozlohy téměř 6000 km2, vážilo 44 milionů tun a mělo 250 000 bilionů jedinců. Rovněž hnízda mravenců a termitů čítají miliony jedinců.

... Hmyz je sice malý, ale má velkou sílu. Zatímco průměrný člověk uzvedne asi 80 % vlastní hmotnosti a slon 30 - 50 %, někteří brouci chrobáci dokáží uzvednout až 4000x více než je jejich vlastní hmotnost. Velkou silou vynikají i mravenci. Jeden mravenec vážící jen 8 miligramů, dokáže zvednout a přemístit úlovek 31x těžší, než je on sám. Může zdolat i se svým nákladem strmé cesty a hledat pohodlnější cestu, aniž by ztratil orientaci.Jestliže je předmět, který potřebuje přemístit, příliš těžký, přizpůsobí se a všichni mravenci zahrají dokonalou souhru při jeho přemisťování.

... Hmyz vyniká také čichem. Například sameček martináče rozezná pach samičky až na vzdálenost 11 km přičemž samička produkuje příslušného feromonu pouze 0,0001 mg.

... Blecha obecná je nejlepším skokanem. Při své velikosti 3 mm dokáže skočit až 330 mm daleko a téměř 200 mm vysoko. Výšku svého těla přitom překoná 130krát a vystaví se přetížení 200 G (trénovaní astronauti zvládnou 10 G).

... Nejrychlejší při pohybu po zemi jsou brouci svižníci. Dokáží vyvinout rychlost až 60 cm/s (v přepočtu na váhu by závodní kůň musel běžet rychlostí 400 km/h).

... Mezi hmyz patří také velcí jedlíci. Housenka motýla Antheraea polyphemus zkonzumuje v prvních 48 hodinách po vylíhnutí 86 000x více než je její hmotnost, kterou měla při narození (3 kg vážící kojenec by musel sníst 258 tun jídla).


.


© Marek Pivoňka - všechna práva vyhrazena!