Melody
Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. /Hans Christian Andersen/

Photo Galery
.

.
Příroda používá nekonečnou lidskou fantazii jako prostředku, aby mohla pokračovat ve své nádherné tvůrčí činnosti. /Pirandello/
.
Menu
Hlavní stránka

Galerie
. Krajina - příroda, krajina, řeky, potůčky, potoky, rybníky…
Rostliny a houby
v přírodě rostoucí rostliny, makra rostlin…
Drobná fauna – převážně makra hmyzu, pavouků, obojživelníků, plazů...
Zvířata – ptáci a ostatní zvířata
Makro různé – nejrůznější přírodní makromotivy
Architektura – různé stavby, kostely, kapličky, zříceniny hradů…
Ostatní – to, co již nešlo nikam zařadit…

Tipy na výlet
Zajímavosti
Články
Diskuse
Tapety
Odkazy
Výbava
Autor
Počet návštěv .............. .
Právě sem nahlíží ....... .

.
. Galerie - klikněte pro vstup do jednotlivých galerií. .
ARCHITEKTURA
KRAJINA
DROBNÁ FAUNA
MAKRO - různé
ZVÍŘATA
ROSTLINY A HOUBY
.
OSTATNÍ
.

.
"Tiše nadchází noc, tam, kde se dávno zanedbaná vozová cesta vytrácí v mlází - hluboká, panenská tma, jak jí lidé vídávali po celá tisíciletí mezi žhnoucím ohništěm a hvězdným nebem. Je čas naslouchat lesnímu tichu, když skomírající světlo ohlašuje konec denního shonu, avšak houstnoucí tma si ještě nevyžaduje, aby člověk rozžal lampu. Čas se tu neměří podle hodin: je jen čas odchodu a návratu, a je noc, hebká, všeobjímající, všeusmiřující, obnovující duši (...) V městských zástavbách soudobé civilizace, obehnaných dráty vysokého napětí, jsme noc zrušili. Tady záře elektrického světla prodlužuje únavný den dlouho do noci, v níž neúprosný svit neonů nedopřává oddechu. Chodíme po asfaltu, ne po dobré zemi; vzhlížíme na neonové reklamy a ne k divu hvězdného nebe. Zřídka zahlédneme panenskou tmu, nenarušenou elektrickým světlem, zřídkakdy jsme schopni vybavit si odvěký rytmus přírody a mravního zákona, jehož ozvěna přesto přetrvává v životě našich těl i v našem vědomí pod hlubokou vrstvou zapomnění. Svět našich výtvorů a pojmů, jímž jsme se obklopili, nezná zákona ani rytmu; i vstávání a uléhání se v něm zdá otázkou libovůle. My sami jsme si zbudovali tento svět za svůj příbytek a dychtivě nahradili samorostlou přírodu výtvory své TECHNÉ. Přesto si v něm stále více připadáme jako zmatení cizinci, "odcizení", "nahodile vržení" do jeho anonymního soustrojí, a těžko se bráníme pokušení zbavit se rozporu mezi svou smysluplnou lidskostí a mechanickým světem své každodennosti tím, že sami sebe přesvědčujeme, spolu s Descartem, že i my nejsme než stroje."

Úvod prvního dílu knihy českého filosofa Erazima Koháka - The Embers and The Stars (Oheň a hvězdy).

.

© Komár and Pampeliška company - všechna práva vyhrazena!