.
Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. /Hans Christian Andersen/

Photo Galery
.

.
Příroda používá nekonečnou lidskou fantazii jako prostředku, aby mohla pokračovat ve své nádherné tvůrčí činnosti. /Pirandello/
.
Menu
Hlavní stránka
Galerie
Tipy na výlet
Zajímavosti
Články
Diskuse
Tapety
Odkazy
Výbava
Autor










Počet návštěv .............. .
Právě sem nahlíží ....... .

.
. ..... Tipy na výlet - Mohelenská hadcová step .
. Klikněte pro větší obrázek.
Mohelenská hadcová step se nachází na hadcovém podkladu v meandru řeky Jihlavy cca 150m JZ od obce Mohelno a patří mezi nejznámější stepi v naší republice. Spatřit zde můžeme nevšední krajinu posetou keříky a nízkými borovicemi, hluboce zaříznuté údolí řeky Jihlavy s pestrou paletou přeměněných magmatických hornin, dále pak hráz vyrovnávací nádrže Mohelno a nepříliš vzhlednou dominantu chladících věží jaderné elektrárny Dukovany. Fyzikální a chemické vlastnosti hadců spolu s členitostí reliéfu a proměnlivostí mikroklimatických podmínek v území se následně staly příčinou neobyčejné pestrosti vegetace, květeny i zvířeny. Po právu se tak toto území (chráněné již od roku 1933) řadí mezi naše přírodovědné unikáty. Zvláštní jsou zde také až 120 m vysoké svahy na pravém břehu nad meandrem řeky Jihlavy, nazývaným Čertův ocas. Sklon skalního amfiteátru k jihu rovněž způsobuje vyšší teplotu území, jež je ve srovnání s okolím, např. obcí Mohelno, až o 10 stupňů vyšší. Hadec je navíc tmavý a dobře akumuluje teplo. Důvodem zdejší atraktivnosti a ojedinělosti je tak především v tom, že živá příroda je zde ovlivňována nejen specifickými klimatickými podmínkami, značnou suchostí substrátu, ale především chemickým složením hornin, kterému se zde musela přizpůsobit celá řada rostlin a živočichů. Hadec, odborně serpentinit, totiž při svém zvětrávání uvolňuje do půdy nadbytek hořčíku a částečně i železa. V půdách byly také pro zajímavost naměřeny vysoké obsahy kobaltu, chromu a niklu, které jsou dány přítomností těchto těžkých kovů v hadcích. Některé rostliny jsou odolné a takové podmínky jim nevadí. Jiné jsou dokonce na nadbytku hořčíku a ostatních zjištěných prvků závislé a rostou pouze zde. Část rostlin pak roste ve zmenšené formě, která se odborně nazývá nanismus (pozoruhodná je zde především flóra nižších rostlin, lišejníků a mechorostů, některé rostliny zde patří k naprostým unikátům, především drobná kapradina podmrvka hadcová a sleziník hadcový). Na těchto rostlinách je pak závislý i hmyz. Kde jsou specifické druhy rostlin, tam se současně nacházejí i specifické druhy hmyzu. Neobyčejně bohatá a v podstatě unikátní je zde fauna bezobratlých. Její podrobný průzkum byl zahájen již v 30. letech 20. století a dosud přinesl nepřeberné množství údajů a poznatků. Podrobně je zpracována zvláště fauna pavouků (těch zde bylo popsáno 285 druhů, z toho 72 se na území ČR našlo jen zde), mravenců a také dalších skupin bezobratlých. Z nichž se zde nachází celá řada velmi vzácných druhů. Pro zajímavost zde žije přes 60 % známých druhů mravenců ČR. Pro návštěvníky je zde vybudovaná naučná stezka (označená tabulemi s mapou a výkladem), která má dva okruhy – jarní (čas prohlídky – cca 2,5h) a podzimní (čas prohlídky – cca 2h). I když mají oba stejné převýšení (115 m), je podzimní okruh méně náročný. V případě, že přijedete autem (v obci Mohelno je směr ke stepi docela přehledně označen), je na začátku naučné stezky parkoviště s minimálním poplatkem, kde lze také zakoupit stručného tištěného průvodce vydaného obcí Mohelno.

Klikněte pro větší obrázek.

Klikněte pro větší obrázek.

Klikněte pro větší obrázek.

Klikněte pro větší obrázek.

Klikněte pro větší obrázek.


Klikněte pro větší obrázek.

Klikněte pro větší obrázek.

Klikněte pro větší obrázek.

Klikněte pro větší obrázek.

Klikněte pro větší obrázek.
. ..... Tip - Klikněte na mapku - zobrazí letecký snímek Hadcovy stepy on-line. .

. ..... Tip - Klikněte na mapku - zobrazí turistickou mapu Hadcovy stepy on-line. .





© Komár and Pampeliška company - všechna práva vyhrazena!